2 miesiąc

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”
(Mt 25,40)


Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie diecezji siedleckiej


Od Dnia Świętości Życia – 25.03.2012 (Uroczystość Zwiastowania Pańskiego) trwamy w modlitwie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.


Mija drugi miesiąc nowego życia ludzkiego.


6 tygodni, 15 mm

8 tygodni, 3 – 4 cm
W 6 tygodniu od poczęcia dziecko ma dopiero 15 mm, ale jest pełne życia. Tworzy się szkielet dziecka, funkcjonują już nerki, płuca, wątroba i serce, które uderza 140 – 150 razy na minutę. W tym czasie rozwija się powoli zmysł smaku i węchu a powstający mózg przetwarza pierwsze impulsy.
W 7 tygodniu łączą się wypustki komórek nerwowych. Powstają pierwsze szlaki impulsów nerwowych. Z każdą minutą powstaje ok. 100 tys. nowych komórek nerwowych. Do chwili narodzin będzie ich setki miliardów.
Po upływie 8 tygodni od poczęcia dziecko ma 3 - 4 cm długości. Łatwo zmieściłoby się w skorupce po orzechu. Wszystkie narządy są już wykształcone, potrzebują tylko dalszego wzrostu. Częściowo już podjęły swoją funkcję. Dziecko może poruszać rękami i nogami. Wykształciły się już palce u rąk i nóg. Można także już rozpoznać rysy twarzy. Dziecko jest wrażliwe na dotyk w okolicy ust.
„I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia”.

Nowy Targ 08.06.1979 r. Błogosławiony Jan Paweł II w obronie życia poczętych dzieci


Zapraszamy:
10-19.08.2012 r. Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia (ORDŻ) Nałęczów
Zgłoszenia: Katarzyna i Krzysztof Jankowscy tel. 513-248-831 email: kikprimo@wp.pl Warunkiem uczestnictwa jest pełnoletniość i ukończenie formacji podstawowej Ruchu (w przypadku rodzin Domowego Kościoła wystarczy przeżycie oazy rodzin I stopnia). Małżeństwa zapraszamy razem z dziećmi.


25 maja 2012 r. w naszych parafiach, a w Katolickim Radiu Podlasie o godz. 20.30 modlimy się:
− za każde życie ludzkie, o godność każdego człowieka;
− za wszystkie dzieci duchowo adoptowane i tych, którzy podjęli się tej modlitwy, prosząc o łaskę wytrwania;
− o szczęśliwe rozwiązania dla kobiet w stanie błogosławionym;
− o dar potomstwa dla wszystkich tych, którzy o to proszą;
− za dzieci chore, o łaskę zdrowia, pomyślny przebieg leczenia i rehabilitacji;
− za wszystkich obrońców życia;
− za przeciwników życia prosząc o ich nawrócenie;
− za osoby cierpiące z powodu grzechu aborcji, prosząc o Boże Miłosierdzie;
− o światło Ducha Świętego, mądrość i odpowiedzialność dla parlamentarzystów w dziedzinie obrony życia ludzkiego;
− o kanonizację Błogosławionego Jana Pawła II;
− o wyniesie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia;
− o wyniesie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.


Pamiętajmy:
− 26 maja – Dzień Matki. Nawet Bóg chciał mieć Matkę. Dziękujemy za ich miłość, trud i ofiarę wykonywania swojego powołania aby cieszyły się miłością i wdzięcznością swoich dzieci. A zmarłym matkom prosimy o wieczny pokój i Boże Miłosierdzie.

− 28 maja mija 31 rocznica śmierci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia (28.05.1981), który w swoim nauczaniu bronił życia nienarodzonych.
"Każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia, do poznania świata, do doświadczenia swoich sił, do osiągnięcia tego celu, który mu Bóg wyznaczył. (…) Kto na ziemi ma prawo stanąć w poprzek tym wielkim zadaniom człowieka, który jest powołany do życia, który chce się narodzić? Nikt takiego prawa nie ma! Natomiast mamy wszyscy obowiązek „stanąć na straży budzącego się życia”, jako najcenniejszego skarbu człowieka".

Stefan Kardynał Wyszyński: „W obronie życia nienarodzonych”,
Komańcza, wrzesień 1956

sobota, 19 Maj, 2012 - 10:51