19. Pielgrzymka Rodzin do Sanktuarium św. Józefa w Siedlcach