Ruch Światło-Życie diecezji siedleckiej.
ul. Bpa. Świrskiego 57, skr. poczt. 17, 08-110 Siedlce 1, tel. (25) 751 50 06.

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło - Życie i Domowego Kościoła
ks. Marek Andrzejuk, email moderator@siedlce.oaza.pl

Dom "Moria" w Łukowie
ul. Ks. Dr Mariana Bednarczyka 4 (dawniej: Al. Kościuszki 21b)
21-400 Łuków
https://goo.gl/maps/GdTfXt6dBx22

Diecezjalna Pielgrzymka na rozpoczęcie roku formacyjnego

 

Serdecznie zapraszam członków Ruchu Światło-Życie: dzieci, młodzież, rodziny i dorosłych na Diecezjalną Pielgrzymkę Ruchu Światło-Życie rozpoczynającą rok formacyjny (Powakacyjny Dzień Wspólnoty). Odbędzie się ona w dniu 1 września w Parafii Nawiedzenia NMP w Bobrownikach. Podczas dnia wspólnoty chcemy w szczególny sposób świętować 45-lecie Domowego Kościoła w diecezji siedleckiej. Bobrowniki to od ponad 30 lat miejsce, gdzie swoje rekolekcje oazowe przeżywało wiele małżeństw i rodzin.

Plan przedstawia się następująco:

10.00 - ZAWIĄZANIE WSPÓLNOTY
10.30 - KONFERENCJA JUBILEUSZOWA
11.15 - GODZINA ŚWIADECTWA z rekolekcji wakacyjnych
12.45 - Przygotowanie do Eucharystii
13.00 - EUCHARYSTIA
14.30 - AGAPA i ATRAKCJE dla dzieci i młodzieży

Śpiew i zawiązanie wspólnoty poprowadzi diecezjalna diakonia muzyczna, asystę - diecezjalna diakonia liturgiczna.

Taca zbierana podczas Eucharystii będzie przeznaczona na Dom Rekolekcyjny w Bobrownikach.

Podczas Eucharystii będzie miało miejsce przekazanie posług par rejonowych.

Podczas Powakacyjnego Dnia Wspólnoty będziemy jak co roku gościć Wydawnictwo Światło-Życie.

Diecezjalne podsumowanie OŻK 2018

Wszystkich animatorów posługujących podczas oaz wakacyjnych, którzy są w stanie wygospodarować czas w dniu 2 września (niedziela) zapraszam do Domu „Moria” w Łukowie na Podsumowanie OŻK 2018. Będzie to czas modlitwy, spotkania, dzielenia się doświadczeniami z oaz wakacyjnych. Porządek spotkania będzie następujący:

10.00 - 13.00 - Podsumowanie Animatorów ODB, OND i OND
13.00 - Eucharystia
14.00 - Obiad - pożywna zupa.

ks. Marek Andrzejuk - moderator diecezjalny

 

 

Diecezjalna Szkoła Animatora - zapisy i kontynuacja

 

Owocne budowanie Oaz Żywego Kościoła nie jest możliwe bez odpowiedniej formacji animatorów. Chcemy w tym roku kontynuować DIECEZJALNĄ SZKOŁĘ ANIMATORA. 

Sesje Szkoły Animatora odbywają się wspólne dla I i II roku. Miejscem przeżywania Diecezjalnej Szkoły Animatora będzie „Moria” – Dom Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej w Łukowie. Sesje będą odbywać się zazwyczaj w trybie sobotnio-niedzielnym (od 9.30 w sobotę do 14.00 w niedzielę) - poza pewnymi wyjątkami. Terminarz sesji w Kalendarium.

Świadectwo ORAR II

W tym roku razem z mężem i córką przeżywaliśmy ORAR II st. w Łukowie. Na tych rekolekcjach pełniliśmy funkcję diakonii muzycznej, ale też mieliśmy nadzieję na odświeżenie wiadomości na temat bycia animatorem, gdyż zostaliśmy wybrani do pełnienia tej funkcji w naszym kręgu na najbliższy rok. I rzeczywiście mieliśmy okazję przypomnieć sobie, jakie cechy powinien posiadać dobry animator i jakie są jego zadania. Okazało się jednak, że to wszystko, owszem, jest ważne, ale jednak drugorzędne.

Oazy wakacyjne 2018

Zgłoszenia na oazy wakacyjne dobiegły końca.
Wolne miejsca są jedynie na ONŻ I i ONŻIII.
patrz GRAFIK AKTUALNY STAN ZGŁOSZEŃ 2018

Z racji na bardzo duża liczbę uczestników OND ulegają zmianie miejsca dwóch oaz: OND I odbędzie się  w Dawidach, a OND II w Wisznicach. 

Uczestnika zgłasza animator bądź moderator odpowiedzialny dotychczasowo za jego formację w parafii bądź deklarujący takową troskę po wakacjach. 

W związku z liczebnością animatorów i wychowawców oraz możliwościami ośrodków liczba miejsc jest ograniczona. 

Przed wyjazdem na oazę wakacyjną należy:

  • zapoznać się z Podstawowymi informacjami dotyczącymi oazy rekolekcyjnej, dotyczącymi między innymi charakteru tego czasu, podstawowego planu, ograniczonego korzystania z telefonu i multimediów, stroju itp. (patrz ZAŁĄCZNIKI)
  • opłacić ZALICZKĘ: 250 zł. Koszt całości oazy na terenie diecezji 580zł (ONŻ III – 700 zł za racji na częste wyjazdy). Nr konta KS MORIA: 72203000451110000000457910 (dopisek: na jaką oazę jedzie dziecko)
  • dojazd na poszczególne oazy indywidualny

Przedkładane karty zgłoszeniowe animatora i uczestnika powinny być dokładnie wypełnione oraz poświadczone przez rodzica (opiekuna) oraz duszpasterza parafialnego (moderatora).

Rekolekcje wakacyjne OŻK 2018 - Domowy Kościół

 

Łuków Dom „MORIA”, ul. Ks. Dr Mariana Bednarczyka 4

2-7  lipca                               Rekolekcje ewangelizacyjne
9-14 lipca                              ORAR II o
17 lipca – 2 sierpnia            OAZA Io
3- 19 sierpnia                       OAZA IIo
20-25 sierpnia                      ORAR Io

Bobrowniki, k. Dęblina

2-7  lipca                               ORAR Io
9-14 lipca                              Sesja o pilotowaniu kręgów
17 lipca – 2 sierpnia            OAZA IIo
3- 19 sierpnia                       OAZA Io
20-25 sierpnia                      Rekolekcje ewangelizacyjne

Karty zgłoszeniowe na rekolekcje rodzin:

  • Karta zgłoszeniowa na Oazę Rodzin POBIERZ
  • Karta zgłoszeniowa na rekolekcje krótkie POBIERZ

Koszt rekolekcji wakacyjnych OAZA - 740 zł/os, koszt dzieci (0-12 lat) 370 zł
Koszt rekolekcji wakacyjnych ORAR - 320 zł/os, koszt dzieci (0-12 lat) 160 zł

Zapisy u par rejonowych lub bezpośrednio u nas  tel: Jola 600 001 070, Bodgan 602 718 525

Dopiero wpłacona zaliczka jest równoznaczna z zapisem.
Wpłaty na konto Katolickie Stowarzyszenie Moria : Nr 48 2030 0045 1110 0000 0420 0990

LITURGIA W DOMU MORIA

CZERWIEC 2018
  5 czerwca (wtorek) - 18.00 - Eucharystia i nabożeństwo czerwcowe
12 czerwca (wtorek) - 18.00 - Eucharystia i nabożeństwo czerwcowe
19 czerwca (wtorek) - 18.00 - Eucharystia i nabożeństwo czerwcowe
W wakacje z racji na odbywające się w Domu Moria rekolekcje Eucharystii wtorkowej nie będzie.

 

Oaza Nowego Życia I stopnia w Okunince

Zapraszamy młodzież po 3 klasie gimnazjum i starszych do udziału w rekolekcjach Oazy Nowego Życia 1 stopnia w Okunince k. Włodawy w III turnusie w dniach 3 – 19 sierpnia 2018 r. w Ośrodku Wakacyjnym parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej (Okuninka II/3; 22-200 Włodawa). Przyjazd do godziny 17. Bliższe informacje i zgłoszenia u ks. Ireneusza Juśkiewicza pod nr telefonu 500 636 490 lub mailem: ireneuszjuskiewicz@wp.pl. Koszt: 580 zł.